please wait, site is loading

O nama

 

Dobro nam došli!

 

Naći ćete nas uvijek u dobrom raspoloženju spremne da vas saslušamo i da na najbolji mogući način riješimo vaš problem.

 

Stručni tim

 

O NAMA_slika_1_dr Lejla Cerić-Džaferović

 

Doktor stomatologije Lejla Cerić-Džaferović

 

Dr Lejla Cerić-Džaferović upisala studij Stomatologije 2001. godine u Sarajevu.

Godine 2006. diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu sa prosjekom ocjena 8,6.

Godine 2007. položila stručni ispit kao uslov za obavljanje samostalne stomatološke djelatnosti.

U februaru 2008. godine počinje sa radom u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Dr. Cerić-Džaferović Lejla“.

Kontinuirano bila učesnik brojnih stručnih kongresa u zemlji i inozemstvu sa posebnim akcentom na edukaciju u Seulu u Južnoj Koreji, gdje je stekla posebna znanja i vještine iz Estetske stomatologije.

U februaru 2015. godine upisuje Specijalizaciju iz Parodontologije i Specijalizaciju iz Bolesti usta.

Govori Engleski i Njemački jezik.

Završena Osnovna muzička škola, izborni predmet Klavir.

 

 

O NAMA_slika_2_Bojan Holcner

 

Mr.Sci.dr. Bojan Holcner – Specijalista Ortodoncije

 

Mr.Sci.dr. Bojan Holcner rođen je u 2. 12. 1978. godine u Mostaru.

Osnovno i srednješkolsko obrazovanje, a potom i studij Stomatologije je završio u Sarajevu. Godine 2003. je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu.

Od 2005. godine je zaposlen u svojstvu kliničkog ljekara na Katedri – klinici za Ortodonciju, Stomatološkog fakulteta u Sarajevu. Postdiplomski studijje upisao u februaru 2008. godine i položio je sve predviđene ispite sa prosječnom ocjenom 9,6.

Dr. Bojan Holcner je od 2008. godine na specijalizaciji iz Ortodoncije-ortopedije vilica, a specijalistički ispit je položio u septembru 2011. godine. U decembru 2014. godine, javno je odbranio Magistarski rad na temu „Uticaj kontaminacije krvlju na snagu vezivanja ortodontskih atačmena na zub” i time steako naučno zvanje – titulu Magistra stomatoloških nauka.

Seminari i kongresi:

U periodu 2005. godine do danas je u kontinuitetu brojnih aktivnosti, bio učesnikom višemeđunarodnih kongresa i simpozija od kojih dominiraju oni sa specifičnim ortodontskim sadržajem. Također je pohađao više kurseva i seminara iz oblasti Ortodoncije. Govori aktivno engleski jezik. Poznaje i aktivno koristiviše računarskih programa.

 

 

O NAMA_slika_3_Amra Muminović

 

Stomatološka sestra Amra Muminović

 

Amra Muminović – Stomatološka sestra, pohađala Srednju zubotehničku školu od 2009.-2013. u Sarajevu.

Godine 2014. je položen Stručni ispit.

Govori engleski jezik.


 

Naša nova ordinacija ispunjava sve evropske standarde, na što smo veoma ponosni.

Trudili smo se napraviti ugodan ambijent koji će pomoći našim pacijentima da se relaksiraju i osjećaju ugodno.

Poštenje, ljubaznost i etičnost su vrijednosti na kojima insistiramo kod osoblja.

 

FIRME koje su prepoznale naš kvalitet i sa kojim smo uspostavili poslovnu suradnju ugovorom: Libijska ambasada, Raiffeisen Bank, Sparkasse Bank, BH Telecom, Elektroprivreda, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, MUP Kantona Sarajevo, Srednja ekonomska škola Sarajevo, O.Š. Nafija Sarajlić Sarajevo, O.Š. Džemaludin Čaušević Sarajevo, Sinkro d.o.o. Sarajevo.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide