Bojan Holcner | Stomatološka Ordinacija Dr Lejla Cerić-Džaferović

Mr.Sci.dr. Bojan Holcner

Mr.Sci.dr.spec.ortodoncije-ortopedije vilica

Mr.Sci.dr. Bojan Holcner rođen je u 2.12.1978.godine u Mostaru. Osnovno i srednješkolsko obrazovanje, a potom i studij Stomatologije je završio u Sarajevu. Govori aktivno engleski jezik. Poznaje i aktivno koristi više računarskih programa.

Seminari i kongresi:

U periodu 2005. godine do danas je u kontinuitetu brojnih aktivnosti, bio učesnikom više međunarodnih kongresa i simpozija od kojih dominiraju oni sa specifičnim ortodontskim sadržajem. Također je pohađao više kurseva i seminara iz oblasti Ortodoncije.

2014

Javna odbrana Magistarskog rada

U decembru 2014. godine, javno je odbranio Magistarski rad na temu „Uticaj kontaminacije krvlju na snagu vezivanja ortodontskih atačmena na zub" i time steako naučno zvanje - titulu Magistra stomatoloških nauka.
2011

Specijalistički ispit

Specijalistički ispit je položio u septembru 2011. godine.
2008

Specijalizacija iz Ortodoncije-ortopedije vilica

Dr. Bojan Holcner je od 2008. godine na specijalizaciji iz Ortodoncije-ortopedije vilica.
2008

Postdiplomski studij

Postdiplomski studij je upisao u februaru 2008. godine i položio je sve predviđene ispite sa prosječnom ocjenom 9,6.
2005

Zaposlen u svojstvu kliničkog ljekara na Katedri - klinici za Ortodonciju, Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Od 2005. godine je zaposlen u svojstvu kliničkog ljekara na Katedri - klinici za Ortodonciju, Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.
2003

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu

2003. godine je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu.
Trebate našu pomoć?

Zakažite Vaš termin

Naći ćete nas uvijek u dobrom raspoloženju spremne da vas saslušamo i da na najbolji mogući način riješimo vaš problem.

POZOVITE NAS

+387 (0)33 213 507

NAŠ EMAIL

ordinacija@drlejla.com

Ul. Patriotske lige 43

71000 Sarajevo, BiH

+387 (0)33 213 507

Pozovite nas!

Radno vrijeme

Pon - Pet: 10:00 - 18:00

Zakažite termin

ordinacija@drlejla.com